Nieuwsbrief
Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid
 
Bijeenkomst bestuurders  
Vervolg convenant Autismenetwerk ZHZ
 
De afgelopen jaren heeft het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid kunnen rekenen op steun, commitment en financiële bijdrage van 46 organisaties. Het is een zelf financierend netwerk waar verbinding, ontmoeting, samenwerking en kennisdeling plaats vind.  
Als voorbereiding op het vijfde convenant worden bestuurders en de sleutelfiguren uitgenodigd om  van gedachten te wisselen over het volgende convenant:
  • Is het autismenetwerk nog steeds van meerwaarde voor deelnemers en mensen met autisme?
  • Wat zijn speerpunten van organisaties die gezamenlijk met één of meerdere partners met het netwerk opgepakt kunnen worden?
  • Zijn organisaties tevreden met de resultaten, wat moet vooral blijven en wat kan anders?
  • Is het mogelijk om er vanaf 2019 een doorlopend convenant van te maken?
  • Hoe blijft het netwerk financieel gezond?
De sleutelfiguren wordt gevraagd om onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

 *
naam@bedrijf.nl

naam@bedrijf.nl
 *

CONTROLEER GOED OF JE ALLE VELDEN JUIST HEBT INGEVULD VOORDAT JE OP VERZENDEN HEBT GEKLIKT!

© 2018 - Autisme netwerk Zuid-Holland Zuid.